Посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterднес39
mod_vvisit_counterвчера131
ПИПЕР И ПАТЛАДЖАН ПДФ Печат

Пиперът се заразява и боледува от много и различни видове причинители на болести – вируси, микоплазми и гъби и се напада и поврежда главно от насекомни неприятели – листни въшки, подгризващи нощенки, телени червеи и др. и по-слабо от ненасекомни неприятели – акари, нематоди, голи охлюви и др.

БОЛЕСТИ

 

Вирусни болести

-          краставична мозайка /втрънчване/ - болестта е широко разпространена много широко в страната и често заразява до 90% от растенията.

Признаци-растенията са втрънчени. По горните етажи на клоните междувъзлията са силно скъсени. По листата от долните етажи се образуват бледозелени петна. Кората на стъблото е осеяна с тъмнозелени, кафяви пръстени и черти. Чушките във връхната и втрънчената част от растението са дребни, без некроза по тях и недеформирани.

Борба- отглеждане на пиперовия разсад далеч от места за краставици, тиквички и др гостоприемници. Тъй като вирусът се пренася основно от обикновената прасковена листна въшка и по-малко от пиперовата и доматената листна въшка, то борбата се провежда основно срещу първия вид. Пръска се с масло РЗ – 400 мл/дка, Конфидор – 0,05%, Моспилан 20 СП – 0,0125%, Газел  - 0,0125%, Децис 2,5 ЕК – 50 мл/дка, Би 58 – 0,07%, Суперсект 10 ЕК – 0,03%, Калипсо 480 СК – 0,02%, Биская  240 ОД – 0,06%.

-          люцернова мозайка – болестта се среща главно в градини, намиращи се в близост до люцернови площи. Може да се заразят до  40% от растенията.

Признаци – по горната страна на листата се виждат големи жълти или белезникавожълти петна. Около нервите тъканта се запазва зелена. Растенията слабо изостават в растежа си. Понякога върхът на чушката е некротизиран.

Борба – вирусът се пренася от листни въшки, което налага системна борба с тях. Добиването на семена да става само от напълно здрави растения. Пиперът да не се отглежда в близост до люцерна.

-          тютюнева мозайка – болестта се среща по-често в култивационни съоръжения.

Признаци – болните растения са със слаб растеж. Връхните листа са прошарени мозаично, ладиообразно завити или изгърбени. По стъблото и разклоненията се забелязват черни ивици, предизвикващи изсъхване на отделни разклонения.Може да изсъхне и вегетационния връх. Силно нападнатите листа окапват. По-късно растенията могат бавно да се възстановят, но винаги са по-ниски от здравите. По плодовете се образуват повърхностни и различни по форма тъмни петна, които често са вдлъбнати.

Борба – изгаряне на растителните остатъци, пропарване на почвата.Получаване на семена от здрави растения или обеззаразяване на същите в 10% разтвор на тринатриев фосфат в продължение на 20 мин.

-          бакляно увяхване – болестта е често срещана при полски условия. Среща се и при оранжерийни условия, по тютюна и по лозата.

Признаци – хлоротични и некротични петна по листата и по плодовете, с форма на дъги и пръстенчета.Плодовете най-често са деформирани.

Борба – вирусът се пренася с листни въшки, а негови гостоприемници са много плевелни видове от различни семейства – Картофови, Лободови, Бобови и др. Това налага борба с листните въшки и унищожаване на плевелната растителност около площите, засадени с пипер. Необходимо е също така засаждането на устойчиви сортове.

 

Микоплазмени болести

-          столбур – болестта се проявява неравномерно през отделните години, което се обеславя от динамиката в размножаването на преносителя – цикадата Hyalestes obsuletus Sing.

Признаци – връхните листа са щръкнали, ладиообразно завити и жълтеникаво оцветени.Нервите от долната страна са виолетови.орените загниват от върха към основата на стъблото, което се изразява с лесно отделяне на кората.Растения с такива признаци увяхват и изсъхват. При ранно заразяване те се обезлистват, а при късно заразяване плодовете са дребни и некачествени.

Борба – микоплазмата има много растителни гостоприемници, но се предава от Hyalestes obsuletus Sing от растение на растение и от гостоприемник на гостоприемник при смучене на сок от тях. Ето защо борбата  е насочена срещу цикадата – пръска се с Моспилан 20 СП – 25 гр/дка, Газел – 25 гр/дка няколко пъти през 10-12 дни, от втората половина на юни до втората половина на юли, срещу възрастните насекоми.Борбата срещу листните въшки е ефикасна и срещу цикадата и особено с препарат Би-58 – 50-60 мл/дка.

 

Бактериални болести

-          бактериални петна – болестта е широко разпространена и много вредоносна.

Признаци – по горната страна на листната петура се образуват малки петна с неправилан форма, очертаващи се и от долната страна. По-късно петната се оформят в тъмнозелено до черно и са ограничени с жълт кант. При силно нападение листата окапват. По зелените плодове се очертават слабо изпъкнали петна, които отначало са воднисти, а по-късно тъмно оцветени и са ограничени със сиво-бял ореол. Тези плодове окапват.

Борба – сеитба на здрави семена. Пръскане с медсъдържащи препарати – Шампион ВП – 0,3%, Фунгуран ОН 50 ВП – 0,3%, Косайд 101 ВП – 0,3%. Да не се отглеждат на една и съща площ пипер и домати 3-4 години.

-          мана – тази болест е най-вредоносна по пипера на открито.

Признаци – корените и кореновата шийка загниват. Кожицата им става кафява и лесно се обелва. Кореновата шийка се пречупва и растенията полягат. Повредата се разпространява и над кореновата шийка и при висока влажност се покрива с бял налеп. Листата увяхват зелени и изсъхват. По стъблото и разклоненията се образуват кафяви петна, достигащи до върха. По плодовете патогенът се развива откъм дръжката, която загнива повърхностно.

Борба – сеитба на незаразени семена. Отглеждане на пипера на високи лехи. Пет-шест дни преди пикиране на разсада – третиране с Превикур 607 СЛ – 0,15%, Проплант 722 СЛ – 0,15%. При засаждане на полето поливаме с Дитан М 45 – 1 кг за 500-1000 л вода на дка. В оранжериите се използва Превикур 607 СЛ или Проплант 722 СЛ по следната схема – 5-6 дни преди пикиране поливане с 0,15% разтвор по 5-6 л кв.м.;

при пикиране – 0,15% разтвор по 25 мл на растение;

преди разсаждане на постоянно място – 0,3% разтвор – по 25 мл на растение и вегетационно през 20 дни – 0,15% разтвор по 500 мл на растение.

-          брашнеста мана – болестта е широко разпространена, независимо че е установена в България едва през 1959 г.

Признаци – по горната част на листата се образуват хлоротични петна, които от долната страна са покрити с белезникав налеп. При благоприятни условия за развитие на болестта листата се покриват изцяло с петна и изсъхват.

Борба – в оранжериите и на полето да се поддържа висока относителна влажност и до тях да не се отглеждат култури, заразяващи с гъбата. При поява на първи признаци на болестта да се пръска с Рубиган 12 ЕК – 0,02%, Вектра 10 СК – 0,03%,  Байфидан 250 ЕК – 0,02%, Флинт макс – 0,03%.

-          черна мана – болестта е разпространена по пипера полско производство и при оранжерийното такова.

Признаци – болестта заразява само листата. По горната им повърхност се образуват жълтеникави овални петна, които от долната страна са покрити с кафяв налеп. Заболелите листа се завиват, изсъхват и окапват.

Борба – редовна проветряване на култивационните съоръжения. Пръскане на растенията в началото на поява на болестта и няколко пъти по-късно с Топсин М 70 ВП – 0,1%, Дитан М 45 – 0,2%, Сумилекс 50 ВП – 0,1%, Шампион ВП – 0,2%, Фунгуран ОН 50 ВП – 0,2%.

-          антракноза – болестта е разпространена по пипера полско производство.

Признаци – по плодовете отначало се забелязват дребни, закръглени петна, които по-късно се съединяват, разрастват и придобиват елипсовидна форма и сиво-кафяв цвят. Петната са хлътнали и ограничени от по-тъмен кант.

Борба – изгаряне на растителните остатъци. Сеитба на незаразени семена. Обеззаразяване на семената с Тирам. При първи признаци на болестта се пръска с Дитан М 45 – 0,2%, Топсин М 70 ВП – 0,1%.

-          вертицилийно увяхване – болестта е много широко разпространена и може да зарази 90-100% от растенията при полското производство.

Признаци - първо най-долните листа пожълтяват, вехнат, завиват се и изсъхват. По-късно болестта обхваща и листата от горните етажи. Корените на вид са здрави, но при разрязване на стъблото и кореновата шийка се вижда, че проводящата система е кафява.При силно нападение се проявява вджуджаване.

Борба – засаждане на здрав разсад. На полето да се поддържа висока почвена влажност, унищожаване на растителните остатъци. Спазване на 4-5 годишни сеитбообороти с житни култури. В оранжериите почвата периодично да се обеззаразява. При засаждане растенията да се поливат с разтвор на Топсин М 70 ВП – 0,1%.

Патладжанът се заразява и заболява от столбур, вертицилийно увяхване, краставично-мозаична вироза, люцернова мозайка, бронзовост, брашнеста мана, пиперова мана, кафяви петна и др. Тези болести се развиват като при пипера и при доматите, а борбата с тях е като при другите култури.

 

 

НЕПРИЯТЕЛИ ПО ПИПЕРА И ПАТЛАДЖАНА

 

-          листни въшки – по пипера и патладжана вредят обикновената прасковена листна въшка, пиперовата листна въшка, доматената листна въшка, бахчийската листна въшка и др. Въшките смучат сок по долната страна на листата, отделят „медена роса”, по която се заселват чернилни гъбички, които влошават фотосинтезата. Растенията отслабват и най-често се заразяват от вирусни болести, дават ниски добиви или загиват.

Борбата с въшките се провежда с препаратите, посочени при краставичната мозайка.

-          оранжерийна белокрилка – неприятелят вреди както при др култури, но по пипера не се размножава така силно, както при краставиците и доматите. Използват се отново Адмирал 10 ЕК – 0,05%, Моспилан 20 СП – 0,02%, Газел – 0,02%, Децис 2,5 ЕК – 50 мл/дка, Би-58 – 0,1% и др.

-          подгризващи нощенки /сиви червеи/ - пиперът полско производство се напада и поврежда от няколко вида подгризващи нощенки.

Признаци -  листата на растенията са скелетирани, растенията увяхват през обедните часове, слабо растат или напълно загиват. При разравяне на почвата около стъблото се вижда, че то е нагризано или напълно прегризано. Често в почвата се намират сиво-кафяви мазни , цилиндрични и завити гъсеници.

Борба – обработка на почвата, унищожаване на плевелната растителност. Срещу младите гъсеници се пръска с Нуреле Д – 70 мл/дка. Срещу възрастните ларви почвата се полива с разтвор на Нуреле Д - 0,2%.

-          трипсове – в оранжериите и полиетиленовите укрития вреди основно западния цветов трипс, повреждащ главно цветовете, които абортират.

Борба – провежда се с Децис 2,5 ЕК – 50-80 мл/дка, Моспилан 20 СП – 15 гр/дка, Газел – 15 гр/дка, Би-58 – 0,1%  и др.

-          телени червеи – ларвите правят ходове в подземното стъбло на растенията. Повредените растения растат слабо или напълно загиват. Често в повреденото стъбло се виждат жълто-кафяви или светло-жълти, цилиндрични жилави и извити подобно на късче тел ларви.

Борба – унищожаване на плевелната растителност, обработка на почвата. Третиране на почвата с 3-4 кг/дка Саунтер преди пролетната обработка на почвата. Третиране на семената с Мезурол 500 ФС – 1,5 л на 100 кг семе.

-          цикади – пиперовите растения се обитават от много видове цикади, но като преки неприятели те нямат практическо значение. Внимание заслужава цикадата Hyalestes obsuletus като преносител на микоплазма, причиняваща болестта столбур. Видът развива само едно поколение годишно и зимува като напълно развита ларва  по корените на много видове диви и културни растения. Възрастните насекоми се появяват към средата и втората половина на юни, с максимум през първата половина на юли. Възрастните насекоми, които могат да заразяват растения, се срещат до втората половина на август.

Борба – унищожаване на плевелната растителност и главно поветица, щир и др.подобни. Пръскане на пиперовите ниви от началото на втората половине на юни до края на юли през 10-12 дни с Моспилан 20 СП – 25 гр/дка, Газел – 25 гр/дка, Би-58 – 50-60 мл/дка, Децис 2,5 ЕК – 50-80 мл/дка.

Пиперът се напада и поврежда още от акари, оранжерийна белокрилка, попово прасе, голи охлюви и др. неприятели, но значението им за реколтана е незначително.

Борбата с тях се провежда както при краставиците и доматите.

 

ВАЖНО !!!

При възможност пръсканията да се комбинират по време за едновременна борба срещу болести и неприятели. Строго да се спазват карантинните срокове за отделните препарати, посочени в етикетите и всички необходими хигиенно-санитарни изисквания при работа със силно отровни пестициди.

 

БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ

 

Разсадопроизводство – пипер

 

Девринол 4 Ф – 400 гр/дка – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен след оформяне на лехите, преди сеитба на пипера /първо пръскане/. Второ пръскане – след сеитбата на пипера и покриване с торопочвена смес 200-300 мл/дка, след което се полива с 3-5 л/кв.м. чиста вода.

 

Преди разсаждане на постоянно място

Трефлан 24 ЕК – 350 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен преди разсаждане с плитко инкорпориране.

Дуал голд 960 ЕК – 120 мл/дка срещу едногодишни житни в това число балур от семе и някои широколистни плевели, внесен преди разсаждане на пипера и патладжана.

Стомп 330 ЕК – 400-500 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен преди разсаждане на културите.

Фуроре супер 7,5 ЕВ – 120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели; 200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели, в това число балур от коренища, внесен във фаза трети-пети лист на плевелите /10-20 см височина на балура/. Фазата на културата няма значение.

Фузилад форте – 90 мл/дка срещу многогодшни житни плевели, в това число балур от коренища, внася се във фаза 3-5 лист на плевелите /10-20 см височина на балура/.